Disclaimer

General

ALGEMEEN

Deze website is eigendom van VETUS BV, te Schiedam. Hieronder vindt u de contact- en adresgegevens van VETUS BV:

VETUS BV
Fokkerstraat 571
3125 BD SCHIEDAM

BTW nr: NL 8176.40.915.B.01
KvK nr: 34267644
Tel. 088 4884 700
Fax 088 4884 686
E-mail info@vetus.com
www.vetus.com

VETUS BV verleent u hierbij toegang tot www.vetus.com (de Website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen of zaken die door VETUS BV en derden zijn aangeleverd. De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. VETUS BV behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

VETUS BV spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud van de Website onvolledig en/of onjuist is.

AANSPRAKELIJKHEID

De op de Website aangeboden materialen of zaken worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. De tekst en de inhoud van de Website en in het bijzonder de prijzen zijn onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.


INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

VETUS BV is rechthebbende op het woord- en beeldmerk 'VETUS'. Het gebruik van het merk VETUS in het economische verkeer zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VETUS BV is niet toegestaan. Alle overige rechten van intellectuele eigendom, waaronder de auteurs-, model- en octrooirechten, op de tekst en de inhoud van de Website en op de door VETUS BV aangeboden materialen en zaken rusten bij VETUS, tenzij anders vermeld. Verveelvoudigen, openbaar maken en/of gebruik anderszins van de tekst en inhoud van de Website is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VETUS BV.

OVERIG

Deze Disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Voor het laatst is deze Disclaimer aangevuld en/of gewijzigd op 25 november 2013.

 

VAT No: NL 8176.40.915.B.01
Chamber of Commerce No: 34267644