Disclaimer

Allmänt

Den här hemsidan ägs av VETUS BV Schiedam, Nederländerna. Se nedan för kontakt:

VETUS BV
Fokkerstraat 571
3125 BD SCHIEDAM
The Netherlands
VAT No: NL 8176.40.915.B.01
Chamber of Commerce No: 34267644
Tel. +31 88 4884 700
Fax +31 88 4884 686
E-mail info@vetus.com
www.vetus.com

 

VETUS BV ger dig härmed tillgång till www.vetus.com (webbplatsen) och publicerar här texter, bilder och annat material eller varor som tillhandahålls av Vetus BV och tredje part. Informationen på webbplatsen är avsedd att vara frivillig och inte ett fast erbjudande att ingå ett avtal. VETUS BV förbehåller sig rätten att ändra eller ta bort delar av innehållet när som helst utan föregående meddelande.

VETUS BV åtar sig att regelbundet uppdatera och / eller komplettera innehållet på webbplatsen. Trots denna omsorg och uppmärksamhet kan det förekomma från tid till annan att de delar av webbplatsens innehåll är ofullständiga och / eller felaktiga.

 

ANSVAR

Produkterna som erbjuds på webbplatsen säljs utan garanti om påstådd korrekthet. Texten och innehållet på webbplatsen och i synnerhet priserna är föremål för skriv- och programmeringsfel. För konsekvenserna av sådana fel accepteras inget ansvar. Inget avtal ingås på grundval av sådana felaktigheter.


IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

VETUS BV är rättslig innehavare av varumäket samt logotypen "VETUS". Användningen av varumärket och / eller logotypen "VETUS" i ekonomiska transaktioner är inte tillåtet utan skriftligt tillstånd från VETUS BV. Alla andra immateriella rättigheter, inklusive upphovsrätt, design och patenträttigheter, webbplatsens text och innehåll och de produkter som tillhandahålls av VETUS BV är ägodelar till VETUS BV, om inget annat anges. Reproduktion, publicering och / eller annan användning av webbplatsens text och innehåll är ej tillåtet utan skriftligt tillstånd från VETUS BV.


ÖVRIGT

Denna ansvarsfriskrivning kan ändras från tid till annan. Denna ansvarsfriskrivning uppdaterades senast och / eller ändrades den 25 november 2013.