Power hydraulik

Why choose VETUS power hydraulics?

VETUS Hydraulsystem är ett utmärkt sätt att flytta kraft från en huvudkraftkälla till en eller flera förbrukare ombord, genom ett kontrollerat högtrycksflöde av hydraulolja genom ledningar bestående av rör och högtrycksslangar.
Den huvudsakliga kraftkällan kan vara en hydraulpump monterad på en motor för framdrift, ett elverk eller ett rent och skärt s.k. powerpack som är en dieselmotor vars enda uppgift är att driva en hydraulpump för att sedan ge kraften till hydraulsystemet. En förbrukare kan vara en mekanisk anordning som får sin kraft via ett högtrycksflöde av hydraulolja, t.ex. bog- och akterpropeller, ankarspel, dragblock, vinsh, kran, lucklyft, stabililsatorer och servostyrning.

Power hydraulik